โรงเรียนบ้านนาจาน
10 หมู่ 11 บัานใหม่นางาม   ตำบลนาเยีย  อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี 34160
เบอร์โทรศัพท์ 045405895
ผู้บริหาร

นายปัญญา กาละปัตย์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 14/06/2019
ปรับปรุง 09/09/2019
สถิติผู้เข้าชม 23645
Page Views 26006
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านนาดี(กิ่งอำเภอนาเยีย) นาดี นาเยีย
2 โรงเรียนบ้านนาดู่ นาดี นาเยีย
3 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก นาดี นาเยีย
4 โรงเรียนบ้านหนองแปน นาดี นาเยีย
5 โรงเรียนบ้านดอนยู นาดี นาเยีย
6 โรงเรียนบ้านนาประชุม นาเยีย นาเยีย
7 โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย นาเยีย นาเยีย 045-306195
8 โรงเรียนบ้านนาจาน นาเยีย นาเยีย 045405895
9 โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก นาเยีย นาเยีย
10 โรงเรียนบ้านแก้งยาง นาเรือง นาเยีย
11 โรงเรียนบ้านนาเรือง นาเรือง นาเยีย
12 โรงเรียนบ้านม่วงคำ นาเรือง นาเยีย
13 โรงเรียนบ้านโนนงาม นาเรือง นาเยีย
14 โรงเรียนบ้านหินลาด นาเรือง นาเยีย
15 โรงเรียนบ้านหนองกระบือ นาเรือง นาเยีย
16 โรงเรียนประสานวิทยาคม วารินชำราบ
17 โรงเรียนบ้านคำขวาง คำขวาง วารินชำราบ
18 โรงเรียนบ้านแฮหนามแท่ง คำขวาง วารินชำราบ
19 โรงเรียนบ้านเกษตรพัฒนา คำขวาง วารินชำราบ
20 โรงเรียนบ้านคำนางรวย คำน้ำแซบ วารินชำราบ
21 โรงเรียนบ้านท่าข้องเหล็ก คำน้ำแซบ วารินชำราบ
22 โรงเรียนวารินชำราบ คำน้ำแซบ วารินชำราบ
23 โรงเรียนบ้านโพธิ์มูลเพียเภ้า คำน้ำแซบ วารินชำราบ
24 โรงเรียนบ้านโนนจิก คูเมือง วารินชำราบ
25 โรงเรียนบ้านดอนผอุง คูเมือง วารินชำราบ
26 โรงเรียนวัดบ้านค้อหวาง คูเมือง วารินชำราบ
27 โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์) คูเมือง วารินชำราบ
28 โรงเรียนบ้านศีรษะกระบือ(อิสระคุรุราษฎร์) คูเมือง วารินชำราบ
29 โรงเรียนบ้านโนนทรายน้อย ท่าลาด วารินชำราบ
30 โรงเรียนบ้านถ่อน ท่าลาด วารินชำราบ
31 โรงเรียนบ้านท่าลาด ท่าลาด วารินชำราบ
32 โรงเรียนบ้านโนนเกษม ท่าลาด วารินชำราบ
33 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง(อำเภอวารินชำราบ) ธาตุ วารินชำราบ
34 โรงเรียนบ้านดอนกลาง(ราษฎร์สงเคราะห์) ธาตุ วารินชำราบ
35 โรงเรียนบ้านบัววัด ธาตุ วารินชำราบ
36 โรงเรียนบ้านวังยาง บุ่งหวาย วารินชำราบ
37 โรงเรียนบ้านโนนบอน บุ่งหวาย วารินชำราบ
38 โรงเรียนบ้านท่างอย บุ่งหวาย วารินชำราบ
39 โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย บุ่งหวาย วารินชำราบ
40 โรงเรียนบ้านดอนชาด บุ่งหวาย วารินชำราบ
41 โรงเรียนบ้านห่องชัน บุ่งหวาย วารินชำราบ 045-370724
42 โรงเรียนเทพพิทักษ์พิทยา บุ่งไหม วารินชำราบ
43 โรงเรียนบ้านกุดระงุม บุ่งไหม วารินชำราบ
44 โรงเรียนบ้านยางวังกางฮุง บุ่งไหม วารินชำราบ
45 โรงเรียนบ้านหาดสวนยา วารินชำราบ วารินชำราบ
46 โรงเรียนอนุบาลพรรณนิดาทิพย์ วารินชำราบ วารินชำราบ
47 โรงเรียนอนุบาลงามจิต วารินชำราบ วารินชำราบ
48 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง วารินชำราบ วารินชำราบ
49 โรงเรียนบ้านกุดปลาขาว วารินชำราบ วารินชำราบ
50 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ วารินชำราบ วารินชำราบ
51 โรงเรียนบ้านท่าบ้งมั่ง วารินชำราบ วารินชำราบ
52 โรงเรียนสงเคราะห์ศึกษา วารินชำราบ วารินชำราบ
53 โรงเรียนประชารัฐสามัคคี(ธนาคารกรุงเทพ๑๓) สระสมิง วารินชำราบ
54 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดนเกษม สระสมิง วารินชำราบ
55 โรงเรียนบ้านบาก สระสมิง วารินชำราบ
56 โรงเรียนบ้านโนนยาง สระสมิง วารินชำราบ
57 โรงเรียนบ้านหนองตาปู่ สระสมิง วารินชำราบ
58 โรงเรียนบ้านแสนคำ(นาชุมสามัคคี) สระสมิง วารินชำราบ
59 โรงเรียนบ้านสระสมิง สระสมิง วารินชำราบ
60 โรงเรียนบ้านทางสาย หนองกินเพล วารินชำราบ
61 โรงเรียนบ้านกุดชุม หนองกินเพล วารินชำราบ
62 โรงเรียนบ้านนาสะแบง หนองกินเพล วารินชำราบ
63 โรงเรียนบ้านคูสว่าง หนองกินเพล วารินชำราบ
64 โรงเรียนบ้านขัวไม้แก่น หนองกินเพล วารินชำราบ
65 โรงเรียนบ้านหนองกินเพล หนองกินเพล วารินชำราบ
66 โรงเรียนบ้านปากกุดหวาย หนองกินเพล วารินชำราบ
67 โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร) ห้วยขะยูง วารินชำราบ
68 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง ห้วยขะยูง วารินชำราบ
69 โรงเรียนชุมชนบ้านศรีไค(ศรีวัฒนาวิทยาคาร) เมืองศรีไค วารินชำราบ
70 โรงเรียนบ้านโนนชาดผดุงวิทย์ เมืองศรีไค วารินชำราบ
71 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ แสนสุข วารินชำราบ
72 โรงเรียนบ้านก่อ(ก่อวิทยาคาร) แสนสุข วารินชำราบ
73 โรงเรียนวิจิตราพิทยา แสนสุข วารินชำราบ
74 โรงเรียนบ้านคำเจริญ แสนสุข วารินชำราบ
75 โรงเรียนบ้านธาตุ แสนสุข วารินชำราบ
76 โรงเรียนบ้านบก(มั่นสามัคคีพิทยาคาร) โนนผึ้ง วารินชำราบ
77 โรงเรียนบ้านจั่น โนนผึ้ง วารินชำราบ
78 โรงเรียนบ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล) โนนโหนน วารินชำราบ
79 โรงเรียนบ้านโนนโหนน(อ่อนอุปการ) โนนโหนน วารินชำราบ
80 โรงเรียนบ้านนาโหนนน้อย โนนโหนน วารินชำราบ
81 โรงเรียนบ้านคอนสาย โนนโหนน วารินชำราบ
82 โรงเรียนบ้านแมดคำลือชา โพธิ์ใหญ่ วารินชำราบ
83 โรงเรียนบ้านโพธิ์ โพธิ์ใหญ่ วารินชำราบ
84 โรงเรียนบ้านโนนแดง โพธิ์ใหญ่ วารินชำราบ
85 โรงเรียนบ้านหนองฝาง(บัวค้ำวิทยา) โพธิ์ใหญ่ วารินชำราบ
86 โรงเรียนบ้านท่าช้าง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์2) ท่าช้าง สว่างวีระวงศ์ 045-852006
87 โรงเรียนบ้านบัวท่า ท่าช้าง สว่างวีระวงศ์
88 โรงเรียนบ้านคำโพธิ์โคกก่อง ท่าช้าง สว่างวีระวงศ์
89 โรงเรียนบ้านบัวเทิง ท่าช้าง สว่างวีระวงศ์
90 โรงเรียนบ้านป่าข่า บุ่งมะแลง สว่างวีระวงศ์
91 โรงเรียนบ้านห้วยนกเปล้า(คุ้ยคุรุราษฎร์วิทยา) บุ่งมะแลง สว่างวีระวงศ์ 045202209
92 โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลง บุ่งมะแลง สว่างวีระวงศ์
93 โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ บุ่งมะแลง สว่างวีระวงศ์
94 โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง สว่าง สว่างวีระวงศ์
95 โรงเรียนบ้านคำสมิง สว่าง สว่างวีระวงศ์
96 โรงเรียนบ้านสำโรงคุรุราษฎร์วิทยาคาร(สาขาบ้านหนองแวง) สว่าง สว่างวีระวงศ์
97 โรงเรียนบ้านสว่าง สว่าง สว่างวีระวงศ์ 045460400
98 โรงเรียนบ้านแพง สว่าง สว่างวีระวงศ์
99 โรงเรียนบ้านคำข่า สว่าง สว่างวีระวงศ์
100 โรงเรียนบ้านสำโรงคุรุราษฎร์วิทยา สว่าง สว่างวีระวงศ์
101 โรงเรียนบ้านผึ้งโดม แก่งโดม สว่างวีระวงศ์
102 โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์ แก่งโดม สว่างวีระวงศ์
103 โรงเรียนบ้านคำหมากอ่อน แก่งโดม สว่างวีระวงศ์
104 โรงเรียนบ้านแก่งโดม แก่งโดม สว่างวีระวงศ์
105 โรงเรียนบ้านสะพานโดม แก่งโดม สว่างวีระวงศ์
106 โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์นอก แก่งโดม สว่างวีระวงศ์
107 โรงเรียนบ้านโนนแคน ขามป้อม สำโรง
108 โรงเรียนบ้านโปร่ง ขามป้อม สำโรง
109 โรงเรียนบ้านนางาม ขามป้อม สำโรง
110 โรงเรียนบ้านขามป้อม ขามป้อม สำโรง
111 โรงเรียนบ้านค้อน้อย ค้อน้อย สำโรง
112 โรงเรียนบ้านสำโรงน้อย ค้อน้อย สำโรง
113 โรงเรียนบ้านหินแห่ ค้อน้อย สำโรง
114 โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว ค้อน้อย สำโรง
115 โรงเรียนบ้านกะแอกน้อย ค้อน้อย สำโรง
116 โรงเรียนบ้านคำสว่าง ค้อน้อย สำโรง
117 โรงเรียนบ้านทรายทอง ค้อน้อย สำโรง
118 โรงเรียนบ้านอาเลา ค้อน้อย สำโรง
119 โรงเรียนบ้านห่องขอน บอน สำโรง
120 โรงเรียนบ้านห่องยูง บอน สำโรง
121 โรงเรียนบ้านค้อบอน บอน สำโรง
122 โรงเรียนบ้านบอน บอน สำโรง
123 โรงเรียนบ้านหนองหัวงัว บอน สำโรง
124 โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี) สำโรง สำโรง
125 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง(อำเภอสำโรง) สำโรง สำโรง
126 โรงเรียนบ้านหว้าน สำโรง สำโรง
127 โรงเรียนบ้านหนองเทา สำโรง สำโรง
128 โรงเรียนบ้านผับแล้ง สำโรง สำโรง
129 โรงเรียนบ้านนาแก หนองไฮ สำโรง
130 โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง หนองไฮ สำโรง
131 โรงเรียนบ้านนานวล หนองไฮ สำโรง
132 โรงเรียนบ้านหนองบัว หนองไฮ สำโรง
133 โรงเรียนบ้านสร้างโหง่น หนองไฮ สำโรง
134 โรงเรียนบ้านหนองศิลา(พรชุมชนวิทยา) โคกก่อง สำโรง
135 โรงเรียนบ้านผำ โคกก่อง สำโรง
136 โรงเรียนบ้านหนองจิกนาเรือง โคกก่อง สำโรง
137 โรงเรียนบ้านแกนาคำ โคกก่อง สำโรง
138 โรงเรียนบ้านโคกก่อง โคกก่อง สำโรง
139 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ โคกก่อง สำโรง
140 โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนพิกุล โคกก่อง สำโรง
141 โรงเรียนบ้านคุ้ม โคกสว่าง สำโรง
142 โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ โคกสว่าง สำโรง
143 โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ โคกสว่าง สำโรง
144 โรงเรียนบ้านวังคก โคกสว่าง สำโรง
145 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง โคกสว่าง สำโรง 0933251374
146 โรงเรียนบ้านนาดี(อำเภอสำโรง) โคกสว่าง สำโรง
147 โรงเรียนบ้านกะแอก โคกสว่าง สำโรง
148 โรงเรียนบ้านหนองไฮ(ประชานุกูลวิทยา) โนนกลาง สำโรง
149 โรงเรียนบ้านดอนม่วง โนนกลาง สำโรง
150 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(บุญคุรุราษฎร์วิทยา) โนนกลาง สำโรง
151 โรงเรียนบ้านโนนสัง โนนกลาง สำโรง
152 โรงเรียนบ้านหนองหิน โนนกลาง สำโรง
153 โรงเรียนบ้านหนองมัง โนนกลาง สำโรง
154 โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร โนนกลาง สำโรง
155 โรงเรียนบ้านโพนเมือง โนนกาเล็น สำโรง
156 โรงเรียนบ้านสว่าง(สว่างวิทยาคาร) โนนกาเล็น สำโรง
157 โรงเรียนบ้านหนองผือโปร่งคำ โนนกาเล็น สำโรง
158 โรงเรียนบ้านโพนงาม โนนกาเล็น สำโรง
159 โรงเรียนบ้านเปือย โนนกาเล็น สำโรง
160 โรงเรียนบ้านบุ่ง โนนกาเล็น สำโรง