โรงเรียนบ้านนาจาน
10 หมู่ 11 บัานใหม่นางาม   ตำบลนาเยีย  อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี 34160
เบอร์โทรศัพท์ 045405895
ข่าวประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลดหลักสูตรป้องกันทุจริต
โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 62
ไข้เลือดออก
โพสเมื่อ : 02 ก.ค. 62